Home / News / Web stranica parlamenta mladih- poziv

Web stranica parlamenta mladih- poziv

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, koja je osnovana kako bi koordinirala provedbu Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, već godinama u svoje aktivnosti uključuje najširi mogući krug dionika, uključujući i mlade. Do sada smo mlade uključivali prvenstveno u Parlament mladih, kojeg već pet godina za redom organiziramo u okviru obilježavanja Dana Save – 1. lipnja. Na Parlamentu mladih sudjeluju srednje škole iz država u slivu rijeke Save, odnosno Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Međutim, kako se Parlament mladih održava samo jednom godišnje, odlučili smo mladima omogućiti trajnu razmjenu informacija o svojim aktivnostima na području upravljanja vodama, održavanja biološke raznolikosti, zaštite od štetnog djelovanja voda (poplava) i vode od zagađenja, kao i plovidbe. U tu svrhu, pokrenuli smo web stranicu na kojoj mladi mogu objavljivati svoje priloge o događajima i aktivnostima vezanim za ta područja. Trenutno web stranica sadrži samo aktivnosti škola koje su sudjelovale na posljednjem Parlamentu mladih, a mi ovim putem pozivamo da se uključite i vi, odnosno vaša škola.
Molimo, pošaljite nam što više informacija o svojim aktivnostima i događajima vezanim uz gore navedena područja, kako bi vaše informacije mogli objaviti na web stranici Sava Youth (http://sava-youthparliament.com/)! Vaši tekstovi mogu biti na bilo kojem jeziku zemlje u slivu rijeke Save ili na engleskom jeziku. Ovaj poziv možete proslijediti i drugim školama ili organizacijama/udrugama koje okupljaju mlade, a za koje smatrate da bi mogli sudjelovati.

Nadajući se suradnji, srdačno vas pozdravljamo!Parlament mladih 2015 DSC_1613

About Samo Grošelj

Check Also

20. oktobar Dan jabuka

Krilatica “jedna jabuka na dan, pa doktor nije potreban“, je dovoljan razlog da ovoj „kraljici“ voća posvetimo posebne trenutke. Tako je u sklopu obilježavanja 20. oktobra, Dana jabuka...