Home / News / 15th European Youth Parliament for Water

15th European Youth Parliament for Water

15th European Youth Parliament for Water održao se od 17. do 24. studenog u Nižnjem Novgorodu. Ondje je predstavljena Savska komisija te sam ja kao trenutna predsjednica zajedno s prvom predsjednicom Majom Brozović predstavila Parlament mladih. Na Parlamentu u Rusiji je predstavljeno nekoliko inicijativa, koje se između ostalog bave povezivanjem mladih s programima i projektima u području voda. Raspravljalo se o ciljevima održivog razvoja i na koji način mladi mogu sudjelovati u ostvarivanju tih ciljeva. Govorilo se o globalnim prioritetima mladih koji se tiču voda. Predstavljene su konkretne akcije pojedinaca i organizacija, čije je djelovanje usmjereno u ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Tijekom tjedna je održano više radnih sesija gdje su sudionici radili u grupama. Svi sudionici su na kraju sudjelovali u sastavljanju Deklaracije.

napisala Tana Bertić

About Ana Marinić

Check Also

11th Sava Youth Parliament – “Let’s work with nature!”, Ljubljana (SI), September 29-30, 2023

The 11th Sava Youth Parliament was held from September 29 to 30, 2023 in Ljubljana …