Home / News / Prva terenska edukativna radionica Državnog zavoda za zaštitu prirode RH i Hrvatskih voda za srednje škole Hrvatske

Prva terenska edukativna radionica Državnog zavoda za zaštitu prirode RH i Hrvatskih voda za srednje škole Hrvatske

Sva bića je trebaju i sva za njom čeznutljivo žude. Nije nam stoga svejedno kada slušamo o krizi ovog “plavog zlata”, kojeg svijet postaje sve svjesniji. To je razlog što se danas o vodi, nesumnjivo najdragocjenijem prirodnom bogatstvu, raspravlja na najvišim svjetskim razinama. Nude se akcijski planovi koji ukazuju na njezinu neprocjenjivu vrijednost, a raznim se programima skreće pozornost na njezinu sve prisutniju krizu. Generalna skupština UN je proglasila 2013. za Međunarodnu godinu suradnje u oblasti vode.

Cilj ove inicijative bilo je otvaranje novih kanala komunikacije i suradnje po pitanju izazova upravljanja vodama u svjetlu povećanih zahtjeva dostupnosti i održavanja izvora svježe vode. Iako spadamo u rijetke zemlje bogate vodom, zaštita površinskih i podzemnih voda prvorazredni je prioritet hrvatskog vodnog gospodarstva.

Određivanje kisika iz vodotoka Kutinice
Određivanje kisika iz vodotoka Kutinice
Najznatiželjniji su prvi na djelu
Najznatiželjniji su prvi na djelu

Izvaninstitucionalna suradnja škole i javne ustanove

S ciljem ostvarenja vizije svijeta u kojem će svi imati mogućnosti naučiti vrijednosti, ponašanje i stil života potrebne za održivu budućnost i pozitivnu društvenu transformaciju pokrenuta je inicijativa UN-a Desetljeće obrazovanja za održivi razvoj 2005.-2015. Ciljevi desetljeća uključuju: pridavanje važnosti glavnoj ulozi obrazovanja i učenja u zajedničkom ostvarenju održivog razvoja, omogućavanje razmjene i interakcije među sudionicima obrazovanja za održivi razvoj, pružanje prostora i mogućnosti za usavršavanje i promidžbu vizije i transformacije prema održivom razvoju – kroz sve oblike učenja i javne informiranosti, poticanje povećane kvalitete obučavanja i učenja u obrazovanju za održivi razvoj, razvijanje strategija na svim nivoima za pojačanje kapaciteta u obrazovanju za održivi razvoj. U formalnom obrazovanju mladih malo se spominje izvaninstitucionalna suradnja i partnerstva koja imaju snagu donošenja promjena i čine određenje i važan pristup cjeloživotnom učenju za održivi razvoj. Promovirajući interese različitih dionika u slučajevima kada partneri koriste svoja znanja i vještine, radeći zajedno u postizanju ciljeva održivog razvoja dijele se i koristi. Jedan od takvih primjera tema je ovog članka. Naime, mlade ljude trebamo osposobiti za održivi razvoj i nije dovoljno samo im reći gdje su problemi. Oni trebaju razvijati sposobnost kritičkog mišljenja kako bi bili u stanju sami uočiti problem, imati ideje kako bi se problem dao riješiti te stjecati proceduralna znanja. Također trebaju biti svjesni mehanizama koji im u društvu stoje na raspolaganju za rješavanje problema, biti u stanju komunicirati, rješavati sukobe, sporazumijevati se, naći partnere i raditi timski.

Uvodno predstavljanje
Uvodno predstavljanje
Mr.sc. I. Vučković o uzimanju uzorka makrozoobentosa
Mr.sc. I. Vučković o uzimanju uzorka makrozoobentosa
Makrozoobentos
Makrozoobentos
Terenski spektrometar
Terenski spektrometar

Suradnja u edukaciji

Na inicijativu Hrvatskih voda održan je radni sastanak sa predstavnicima Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) na kojem su sudionici raspravljali o izradi zajedničkog edukativnog programa za osnovne i srednje škole. Na sastanku je dogovoreno da će stručnjaci Hrvatskih voda i DZZP izraditi zajednički program u kojem će se obraditi pitanja kakvoće voda i vodenih ekosustava, te njihova međusobna ovisnost. Kroz terenske radionice na obližnjim vodotocima učenici će provoditi uzorkovanje voda, analizirati osnovne parametre vode i određivati pronađene razne vrste biljaka i životinja na vodenim i vlažnim staništima, te tako provjeriti i proširiti svoje znanje iz kemije i biologije. Naglasak je na povezivanje kemijskih i fizikalnih parametara vode i njenog ekološkog stanja (bioloških pokazatelja) što je osobito važno kod vodotoka i staništa koja se nalaze u ekološkoj mreži (NEM i NATURA 2000) u kojima se štite određene ciljne vrste i staništa. Praćenjem biološkog i fizikalno-kemijskog stanja voda ovaj program nastoji se približiti odredbama Okvirne direktive o vodama te tako potaknuti širu javnost i mlade da teoretska znanja primjenjuju u svakodnevnom životu čime će se potaknuti i razvijati svijest o potrebi zaštite i očuvanja vodnih resursa, te možda s vremenom i uskladiti nastavne programe kemije-biologije sa potrebama boljeg razumijevanja potrebe zaštite vodnih resursa. Program je započeo sa prvom probnom radionicom u srednjoj školi s područja Grada Kutine koja ima Srebrni status međunarodneEko- škole- Tehničkoj školi Kutina. Učenici su na terenu pored Tehničke škole Kutina uzorkovali dio toka rijeke Kutinice, upoznali metodologiju uzorkovanja, terenskog određivanja dijela fizikalnih i kemijskih parametra vezanih uz analizu vode, a ostatak kemijske analize vode Kutinice, promatranja preparata makrozoobentosa i perifitona obavili su u biološkom kabinetu unutar škole. Kao se radi i o edukativnoj radionici, program je popraćen predavanjem o raspodjeli i stanju voda u Republici Hrvatskoj, slivnim područjima, važećim zakonskim propisima i hidrološkim katastrofama. Obrazovanje, osobito mladih naraštaja prvi je korak u procesu socijalne promjene koji vodi do razumijevanja ovisnosti vode i ekosustava, a potom i do promjena stavova i ponašanja, kao i preuzimanja odgovornosti i uključivanja u zaštitu vodnih resursa i biološke raznolikosti. Jedna od namjera ovog programa tijekom provođenja projekata kod učenika i nastavnika pobuditi zanimanje za daljnjim aktivnostima i projektima koji bi uključivali i širu lokalnu i regionalnu zajednicu. Jačanjem pak suradnje Hrvatskih voda sa institucijama obrazovanja i zaštite prirode postići će se osnova za razvijanje novih programa i planova od značaja za Republiku Hrvatsku, kao i potaknuti bolje razumijevanje sektora vodnoga gospodarstva i zaštite prirode. Sudionici ovog programa ističu zadovoljstvo uspostavljenom suradnjom školskih ustanova sa Hrvatskim vodama i njene važnosti u tome što nam otvara drugačiji pogled na zaštitu vodnih resursa i važnosti posla kojeg obavljaju Hrvatske vode.

Dalibor Sumpor, biol., prof. ment.
Regionalni koordinator Međunarodnih Eko-škola

About kerempuh

Check Also

11th Sava Youth Parliament – “Let’s work with nature!”, Ljubljana (SI), September 29-30, 2023

The 11th Sava Youth Parliament was held from September 29 to 30, 2023 in Ljubljana …