Home / News / Web stranica parlamenta mladih- poziv

Web stranica parlamenta mladih- poziv

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, koja je osnovana kako bi koordinirala provedbu Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, već godinama u svoje aktivnosti uključuje najširi mogući krug dionika, uključujući i mlade. Do sada smo mlade uključivali prvenstveno u Parlament mladih, kojeg već pet godina za redom organiziramo u okviru obilježavanja Dana Save – 1. lipnja. Na Parlamentu mladih sudjeluju srednje škole iz država u slivu rijeke Save, odnosno Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Međutim, kako se Parlament mladih održava samo jednom godišnje, odlučili smo mladima omogućiti trajnu razmjenu informacija o svojim aktivnostima na području upravljanja vodama, održavanja biološke raznolikosti, zaštite od štetnog djelovanja voda (poplava) i vode od zagađenja, kao i plovidbe. U tu svrhu, pokrenuli smo web stranicu na kojoj mladi mogu objavljivati svoje priloge o događajima i aktivnostima vezanim za ta područja. Trenutno web stranica sadrži samo aktivnosti škola koje su sudjelovale na posljednjem Parlamentu mladih, a mi ovim putem pozivamo da se uključite i vi, odnosno vaša škola.
Molimo, pošaljite nam što više informacija o svojim aktivnostima i događajima vezanim uz gore navedena područja, kako bi vaše informacije mogli objaviti na web stranici Sava Youth (https://sava-youthparliament.com/)! Vaši tekstovi mogu biti na bilo kojem jeziku zemlje u slivu rijeke Save ili na engleskom jeziku. Ovaj poziv možete proslijediti i drugim školama ili organizacijama/udrugama koje okupljaju mlade, a za koje smatrate da bi mogli sudjelovati.

Nadajući se suradnji, srdačno vas pozdravljamo!Parlament mladih 2015 DSC_1613

About Samo Grošelj

Check Also

11th Sava Youth Parliament – “Let’s work with nature!”, Ljubljana (SI), September 29-30, 2023

The 11th Sava Youth Parliament was held from September 29 to 30, 2023 in Ljubljana …