Home / Photo / Dejavnosti na Živilski šoli, Ljubljana, Slovenija

Dejavnosti na Živilski šoli, Ljubljana, Slovenija

V sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor smo v prvi polovici meseca oktobra na Živilski šoli v sklopu projekta Mesec prostora 2017 z dijaki programa naravovarstveni tehnik organizirali vodenje po šolskem ekovrtu.Z njim so vrstnike, zaposlene na zavodu in okoliške prebivalce opozarjali na aktualne teme in probleme, povezane s prostorskim in urbanem razvojem, ozaveščali o pomenu prostora kot skupne vrednote ter spodbujali k ohranjanju biotske pestrosti. Več informacij je dostopno tukaj.

V okviru šolske prakse smo učenci izvajali monitoring organizmov v bljižnem potoku. Naprej smo izdelali pasti katere smo nastavili ob rob vodotoka. Pasti smo po enem mesecu vzeli ven in varno prenesli v šolski laboratorij. Tam smo po skupinah pregledali in popisali najdene organizme. Glede na preštete organizme smo določili stanje vodotoka in kakovost vode , katera se je izlazala za zelo slabo.

Sestavljali smo tudi ptičje hišice in žuželčnike. Eno hišico so dijaki prav posebaj izdelali za sovice na Ljubljanskem barju. To hišico so tudi sami odnesli in namestili na drevo.

Dijaki višjega letnika smo se odpravili na bljižni travnik na katerem smo ročno odstranjevali invazivne tujerodne rastline predvsem zlato rozgo. To smo morali odstraniti ročno saj travnika lastnik zemljišča nesme pokositi zaradi zavarovanega metulja, ki se zadržuje na travniku.

About Samo Grošelj

Check Also

World Water Day 2022

World Water Day is celebrated on March 22 aiming at awareness raising about the importance …