Home / Photo / Dogodek na Gospodarski zbornici Slovenije, 22. marec 2019

Dogodek na Gospodarski zbornici Slovenije, 22. marec 2019

Ob letošnjem Svetovnem dnevu vode, s sloganom ”Nikogar ne bomo prezrli” je letos na Gospodarski zbornici potekal posvet ”Voda za trajnostni razvoj” v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za okolje in prostor, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Gospodarske zbornice Slovenije.

Na uvodnem panelu so nastopili Simona Leskovar, državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve, Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, dr. Nevenka Ribič, državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, Ana Kambič, predstavnica parlamenta mladih Savskega bazena in Žiga Ščukovt, zastopnik mreže mladih v Global Water Partnership za Srednjo in Vzhodno Evropo.

Spregovorili so o pomenu uresničevanja Cilja 6 Agende OZN za rajnostni razvoj do leta 2030, ki naslavlja dostop do vode za vse in trajnostno upravljanje voda. Razpravljali so o tem, kako doseči ta cilj s pomočjo zunanje politike, mednarodnega razvojnega sodelovanja ter gospodarske in vodne diplomacije. DS Leskovar je v svojem nastopu izpostavila vprašanje vode kot eno od prioritetnih in presečnih področij delovanja slovenske zunanje politike. Vprašanje vode obravnavamo celostno, kot politični, varnostni, podnebno-okoljski in razvojni izziv, po drugi strani pa kot instrument miru, mednarodnega povezovanja in kot gospodarsko priložnost. S projekti mednarodne razvojne pomoči na Zahodnem Balkanu, Afriki ter drugod si Ministrstvo za zunanje zadeve prizadeva prispevati k čim večji učinkovitosti in storilnosti na področju voda v partnerskih državah.

V drugem delu posveta so v okviru delavnice predstavniki ministrstev, javnih zavodov in širše stroke, šolstva, civilne družbe in gospodarstva spregovorili o potrebah in usmeritvah naših strokovnjakov in podjetij s področja upravljanja voda in vodnih tehnologij, možnostih in priložnostih, ki se jim ponujajo za učinkovitejši nastop v državah v razvoju, katera znanja in rešitve na področju voda jim Slovenija lahko ponudi, kot tudi o tem, kako krepiti zavest o pomenu vodne kulture v Sloveniji in v državah v razvoju.

Razpravljavci so menili, da bi morala Vlada vprašanje vode postaviti med prioritete svoje agende. Poudarili so potrebo po dolgoročnem načrtovanju ob sočasnem delovanju tukaj in sedaj, boljšem povezovanju ter boljši kulturi sodelovanja. Zavzeli so se za sistematično vključevanje ekosistemskih rešitev v razvojne načrte, učinkovitejšo implementacijo zakonov in uredb in boljšo medsebojno obveščenost. Med konkretnimi predlogi so bili razširitev Ekonomsko-socialnega sveta z okoljskim segmentom, vzpostavitev spletnega portala, na katerem bi delili dobre politike, prakse in rešitve vladnih agencij, stroke in podjetij, ter za aktivnejšo podporo države uspešnim primerom povezovanja na nacionalni in mednarodni ravni, ter vključevanju mladih

About Samo Grošelj

Check Also

Sava Youth Parliament at the Balkan Youth Environmental Assembly

The Balkan Youth Environmental Assembly (BYEA) is a civil-society initiative organized by and for young …