Home / Photo / Natječaj za srednjoškolce i mlade u dobi od 19 do 25 godina “Upravljamo izvanrednim situacijama!”

Natječaj za srednjoškolce i mlade u dobi od 19 do 25 godina “Upravljamo izvanrednim situacijama!”

U okviru organiziranja 10. Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save koji će se održati 13.-15.10.2022. u Beogradu, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) raspisuje za učenike srednjih škola i mlade u dobi od 19 do 25 godina natječaj na temu „Upravljamo izvanrednim situacijama!“.

Sve propozicije natječaja, kao i rezultati natječaja dostupni su na web stranici Savske komisije.

About Ana Marinić

Check Also

SHELTER Story Map

Prošlogodišnji Parlament mladih sa sliva rijeke Save održan je 8. i 9.10.2021. u organizaciji Međunarodne …