Home / Photo / Sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

Sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

Predsedujoča Parlamenta mladih, Ana Kambič, je sodelovala na 7. sestanku pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki je potekal 7. junija 2018 na Bledu (Slovenija).

V svojem govoru je predstavila glavni cilj parlamenta mladih, ki je bil ustanovljen že leta 2012 z namenom, da se mladi spoznavajo z upravljanjem porečja ter rabo in zaščito vodnih virov. Mladim je tako omogočeno, da razpravljajo med seboj o bodočih prioritetah in da razumejo trajnostne rešitve za obstoječe izzive na teh področjih. Udeležencem sestanka je opisala glavna sporočila letošnjega že sedmega parlamenta, ki je potekal v Bohinju (Slovenija) 1. in 2. junija. Glavna tema letošnega parlamenta je bila „Trajnostni turizem- priložnost za razvoj Savskega bazena“ s ciljem, da se učenci spoznajo z izjemnimi turističnimi potenciali Savskega bazena. Glavna sporočila, ki so bila sprejeta na plenarnem zasedanju, se nanašajo na trajnostni razvoj turizma, ki pa ga je potrebno nujno povezati z zaščito vodnih virov in okolja, in sicer:

  • Nujno je potrebno povezati turizem z lokalno identiteto, kot je naravna in kulturna dediščina, gastronomija, arhitektura…. Osnovno sporočilo se lahko strne v „Če si že tukaj, potem spoznaj lokalno okolje!“
  • Naj Narava diktira turistične proizvode, ki se nanašajo na različne športne aktivnosti, zabavo, kulinariko, in ne obratno!
  • Pogoj za kvalitetnejšo turistično ponudbo pa je pravilno usmerjeno informiranje in izobraževanje na vseh nivojih!

Da bi to dosegli, so mladi predlagali, da se v bodoče Dan reke Save razširi v Festival reke Save. Institucije je pozvala, da podprejo poziv mladih in se vključijo v te akivnosti. V svojem govoru je povdarila, da mladi radi sodelujejo, da se radi učijo od odraslih, menijo pa, da se tudi odrasli lahko veliko naučijo od mladih. Mladi lahko skupaj z odraslimi naredijo še veliko več za ohranitev skupnega bogastva, ki ga v tem primeru predstavlja porečje reke Save.

Vsi skupaj si namreč želimo, da bodo tako kot mi tudi naši zanamci lahko uživali v čistih rekah in jezerih, ki so del zdravega okolja!

About Samo Grošelj

Check Also

World Water Day 2022

World Water Day is celebrated on March 22 aiming at awareness raising about the importance …