Home / Photo / Sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

Sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

Predsedujoča Parlamenta mladih, Ana Kambič, je sodelovala na 7. sestanku pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, ki je potekal 7. junija 2018 na Bledu (Slovenija).

V svojem govoru je predstavila glavni cilj parlamenta mladih, ki je bil ustanovljen že leta 2012 z namenom, da se mladi spoznavajo z upravljanjem porečja ter rabo in zaščito vodnih virov. Mladim je tako omogočeno, da razpravljajo med seboj o bodočih prioritetah in da razumejo trajnostne rešitve za obstoječe izzive na teh področjih. Udeležencem sestanka je opisala glavna sporočila letošnjega že sedmega parlamenta, ki je potekal v Bohinju (Slovenija) 1. in 2. junija. Glavna tema letošnega parlamenta je bila „Trajnostni turizem- priložnost za razvoj Savskega bazena“ s ciljem, da se učenci spoznajo z izjemnimi turističnimi potenciali Savskega bazena. Glavna sporočila, ki so bila sprejeta na plenarnem zasedanju, se nanašajo na trajnostni razvoj turizma, ki pa ga je potrebno nujno povezati z zaščito vodnih virov in okolja, in sicer:

  • Nujno je potrebno povezati turizem z lokalno identiteto, kot je naravna in kulturna dediščina, gastronomija, arhitektura…. Osnovno sporočilo se lahko strne v „Če si že tukaj, potem spoznaj lokalno okolje!“
  • Naj Narava diktira turistične proizvode, ki se nanašajo na različne športne aktivnosti, zabavo, kulinariko, in ne obratno!
  • Pogoj za kvalitetnejšo turistično ponudbo pa je pravilno usmerjeno informiranje in izobraževanje na vseh nivojih!

Da bi to dosegli, so mladi predlagali, da se v bodoče Dan reke Save razširi v Festival reke Save. Institucije je pozvala, da podprejo poziv mladih in se vključijo v te akivnosti. V svojem govoru je povdarila, da mladi radi sodelujejo, da se radi učijo od odraslih, menijo pa, da se tudi odrasli lahko veliko naučijo od mladih. Mladi lahko skupaj z odraslimi naredijo še veliko več za ohranitev skupnega bogastva, ki ga v tem primeru predstavlja porečje reke Save.

Vsi skupaj si namreč želimo, da bodo tako kot mi tudi naši zanamci lahko uživali v čistih rekah in jezerih, ki so del zdravega okolja!

About Samo Grošelj

Check Also

SHELTER Story Map

Prošlogodišnji Parlament mladih sa sliva rijeke Save održan je 8. i 9.10.2021. u organizaciji Međunarodne …