Home / Photo / SHELTER Story Map

SHELTER Story Map

Prošlogodišnji Parlament mladih sa sliva rijeke Save održan je 8. i 9.10.2021. u organizaciji Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i u suradnji s projektom SHELTER EU i UNESCO-vim regionalnim uredom za znanost i kulturu u Europi. Na internet stranicama projekta SHELTER objavljen je tekst o 9. Parlamentu mladih sa sliva rijeke Save, a dostupan je i Story Map sa stavovima i idejama sudionika koji su predstavljeni u okviru obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u organizaciji Ureda Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa.

About Ana Marinić

Check Also

Sava Youth Parliament at the Balkan Youth Environmental Assembly

The Balkan Youth Environmental Assembly (BYEA) is a civil-society initiative organized by and for young …